Gig Gwenan Gibbard

Pris: Am Ddim

Noson o gerddoriaeth Gymraeg acwstig gan Gwenan Gibbard. 

Byddwn hefyd yn dathlu'r Cynllun Siarad.

AM DDIM ond rhaid archebu tocyn

20.06.24

7yh

Clwb Rygbi Caerffili

CF83 3JA

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 6 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1