Sesiwn Gemau Fideo Uwchradd

Pris: £5

Sesiwn i gwrdd a ffrindiau newydd a chael cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau fideo.

29.05.24

12-2pm

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Gellihaf, NP12 3JQ

£5

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr
Rhowch eich manylion

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1