Menter Caerffili

Cynyddu defnydd o'r Gymraeg yng nghymunedau Sir Caerffili.

Amdanom Ni

Digwyddiadau i Ddod

Dis a Dart - Noson Gemau Cymraeg

Noson gemau fwrdd Cymraeg. 

Pris: Am Ddim

Talent Mewn Tafarn- Noson Gomedi Cymraeg

07/03/2024

 

Noson o Gomedi Cymraeg i godi elw am Ffiliffest 2024.

Pris: £10

Clwb Drama Cymraeg

Clwb drama trwy'r cyfrwng Cymraeg.

Pris: Am Ddim

Cofrestrwch i'n Cylchlythyr

Cofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau Menter Caerffili.

Hybu'r Gymraeg yn y gymuned.

Mae gen i diddordeb cael gwybodaeth am

Ffônlyfr

Busnesau, cwmniau a sefydliadau sy’n cynnig gwasanaeth Cymraeg yn Sir Caerffili

View Directory

Cadw mewn cysylltiad â ni

Cadwch mewn cysylltiad gyda phopeth sy'n digwydd gyda thîm Menter Caerffili. Rhif ffôn: 01443 820913

Facebook

Twitter

Instagram

TikTok

YouTube

Adnoddau

Gweld ein hystod o fideos i ddysgu sgiliau neu gadw'n heini!

Fideos Coginio

Fideos Crefft

Fideos Ffitrwydd

Fideos Ioga

Fideos Straeon