Clwb Carco Y Castell

Ysgol y Castell, Crescent Road, Caerffili
CF83 1WH

Oriau agor:
Brecwast: 8am - 9am: Llun - Gwener
Carco: 3.30pm - 5.45pm: Llun - Iau

Cost y Sesiwn:
Brecwast/Breakfast: £4.50
Carco/Afterschool: £9

Arweinwyr: Miss Rachel Wallbank

Manylion Cyswllt:

carcoycastell@mentercaerffili.cymru
07580 260103

Rhif Cofrestru AGC: W050001126

Manylion Cyswllt Swyddog Datblygu Menter Caerffili:

Maria Lees
01443 820913
marialees@mentercaerffili.cymru

Clwb Carco Caerffili

ICC Parcyfelin, Parcyfelin Street, Caerffili
CF83 3AH

Oriau agor: 3.30pm - 6:00pm: Llun - Iau

Cost y Sesiwn: £9

Arweinwyr: Rachel Brain

Manylion Cyswllt:

carcocaerffili@mentercaerffili.cymru
07939 320628

Rhif Cofrestru AGC: W050001123

Manylion Cyswllt Swyddog Datblygu Menter Caerffili:

Maria Lees
01443 820913
marialees@mentercaerffili.cymru

Clwb Carco Bro Allta

Clwb Bechgyn a Merched Ystrad Mynach Boys and Girls Club, Lisburn Road, Ystrad Mynach
CF82 7AS

Oriau agor: 3.30pm - 5:30pm: Llun - Gwener

Cost y Sesiwn: £9

Arweinwyr: Charlotte Williams

Manylion Cyswllt:

carcobroallta@mentercaerffili.cymru
07931 229234 / 01443 815766

Rhif Cofrestru AGC: W050000069

Manylion Cyswllt Swyddog Datblygu Menter Caerffili:

Jayne Nowaczek
01443 820913
jaynenowaczek@mentercaerffili.cymru

Clwb Carco Cwm Gwyddon

Ysgol Gwm Gwyddon, Gwyddon Road, Abercarn
NP11 5GX

Oriau agor: 3.30pm - 5:30pm: Llun - Gwener

Cost y Sesiwn: £9

Arweinwyr: Helena Green

Manylion Cyswllt:

carcocwmgwyddon@mentercaerffili.cymru
07397 799107

Rhif Cofrestru AGC: W050001578

Manylion Cyswllt Swyddog Datblygu Menter Caerffili:

Jayne Nowaczek
01443 820913
jaynenowaczek@mentercaerffili.cymru

Clwb Carco Penalltau

Ysgol Penalltau, Cwm Calon, Ystrad Mynach, Hengoed
CF82 6AP

Oriau agor: 3.30pm - 5:15pm: Llun - Gwener

Cost y Sesiwn: £9

Arweinwyr: Mrs Victoria O’Leary-Knapper

Manylion Cyswllt:

carcopenalltau@mentercaerffili.cymru
07513 121110

Rhif Cofrestru AGC: W150000573

Manylion Cyswllt Swyddog Datblygu Menter Caerffili:

Rhiannon Tucker
01443 820913
rhiannontucker@mentercaerffili.cymru

Clwb Carco Trelyn

Ysgol Trelyn, Commercial Street, Pengam,
NP12 3ST

Oriau agor: 3.30pm - 5:30pm: Llun - Iau

Cost y Sesiwn: £9

Arweinwyr: Leanne McCarthy & Rose Harries

Manylion Cyswllt:

carcotrelyn@mentercaerffili.cymru
07961 581725

Rhif Cofrestru AGC: W050001578

Manylion Cyswllt Swyddog Datblygu Menter Caerffili:

Rhiannon Tucker
01443 820913
rhiannontucker@mentercaerffili.cymru