Mae Menter Iaith Sir Caerffili yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau wythnosol ac yn ystod y gwyliau ysgol ar gyfer rhieni a'u plant bach cyn-ysgol. Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys cyfle i ddysgu mwy am magu plant yn ddwyieithog, sut i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'ch plant a beth yw'r cyfleoedd eraill yn lleol i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. Ceir gwybodaeth bellach am Cylchoedd Meithrin a Chylchoedd Ti a Fi y Sir ar wefan Mudiad Meithrin.  

Sesiwn Gemau Fideo Uwchradd

Cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau fideo.

Pris: £5

Sesiwn Gemau Fideo Cynradd

Sesiwn hwyl yn chwarae gemau fideo amrywiol

Pris: £5

Ffiliffest 2024

Dewch i fwynhau diwrnod yn llawn perfformiadau, gweithgareddau, bwyd, diod a mwy ar Gaeau Owain Glyndwr, Caerffili.

Pris: Am Ddim

Gig Gwenan Gibbard

Dewch i wrando ar gerddoriaeth Gymraeg gan Gwenan Gibbard.

Pris: Am Ddim

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1