Mae Menter Iaith Sir Caerffili yn trefnu amrywiaeth o weithgareddau wythnosol ac yn ystod y gwyliau ysgol ar gyfer rhieni a'u plant bach cyn-ysgol. Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys cyfle i ddysgu mwy am magu plant yn ddwyieithog, sut i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'ch plant a beth yw'r cyfleoedd eraill yn lleol i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfrwng Cymraeg neu ddwyieithog. Ceir gwybodaeth bellach am Cylchoedd Meithrin a Chylchoedd Ti a Fi y Sir ar wefan Mudiad Meithrin.  

Diwrnod o Ddawns

Diwrnod o ddawns i blant 8+.

Pris: £8

Chwarae Bler

Sesiwn Chwarae Bler i blant 0-6 oed.

Pris: £3

Gweithdy Peintio Sidan Mandala

Sesiwn peintio sidan i blant 8+.

 

Silk painting session for children aged 8+.

Pris: £6

Gweithdy Arwyddion Graffiti

Sesiwn creu arwyddion graffiti i blant 8+.

 

Graffiti sign making session for children aged 8+.

Pris: £6

Sesiwn Colur Creadigol

Sesiwn colur creadigol i blant 8+.

 

Creative make-up session for children aged 8+.

Pris: £6

Cynllun Chwarae Trelyn

Dewch i gael hwyl a sbri yn y gwyliau.

Pris: £1

Sesiwn Gemau Fideo Uwchradd

Cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau fideo.

Pris: £5

Sesiwn Gemau Fideo Cynradd

Sesiwn hwyl yn chwarae gemau fideo amrywiol

Pris: £5

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1