Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol, misol ac undydd i Oedolion. Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Kira Bissex –to: kirabissex@mentercaerffili.cymru/ 01443 820913

 

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim

Clwb Darllen

Clwb darllen misol i ddysgwyr lefel canolradd ac uwch.

Pris: Am Ddim

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim