Clwb Gwyliau Caerffili

ICC Parcyfelin, Parcyfelin Street, Caerffili
CF83 3AH

Oriau agor: 8:30am - 5:00pm: Llun - Gwener

Cost y Sesiwn: £25

Arweinwyr: Rachel Brain

Manylion Cyswllt:

carcocaerffili@mentercaerffili.cymru
07939 320628

Rhif Cofrestru AGC: W050001123

Manylion Cyswllt Swyddog Datblygu Menter Caerffili:

Maria Lees
01443 820913
marialees@mentercaerffili.cymru

Clwb Gwyliau Bro Allta

Clwb Bechgyn a Merched Ystrad Mynach Boys and Girls Club, Lisburn Road, Ystrad Mynach
CF82 7AS

Oriau agor: 8:30am - 5:30pm: Llun - Gwener

Cost y Sesiwn: £25

Arweinwyr: Charlotte Williams

Manylion Cyswllt:

carcobroallta@mentercaerffili.cymru
07931 229234 / 01443 815766

Rhif Cofrestru AGC: W050000069

Manylion Cyswllt Swyddog Datblygu Menter Caerffili:

Jayne Nowaczek
01443 820913
jaynenowaczek@mentercaerffili.cymru