Mae gan bawb deimladau

Pan Fyddaf i'n Fawr

Yr Hwyaden Fach Hyll

Mor Hyfryd yw'r Byd

Arch Noa

Ia-Hw Meddai'r Gwdihw