Busnesau, cwmniau a sefydliadau sy’n cynnig gwasanaeth Cymraeg yn Sir Caerffili

Mae’r Ffônlyfr yn gasgliad o fanylion busnesau, cwmniau a sefydliadau sy’n cynnig gwasanaeth Cymraeg yn Sir Caerffili – o drydanwyr a garddwyr i artistiaid a thiwtoriaid.

Rhoi gwybodaeth am wasanaethau yn y Gymraeg yw diben y Ffônlyfr, ac ni all Menter Caerffilli warantu safon y gwasanaeth gaiff ei gynnig. Eisiau ychwanegu’ch cwmni at y Ffônlyfr? Cysylltwch â kirabissex@mentercaerffili.cymru.

Urdd

Gwefan yr Urdd

Prawf

Profi'r modiwl.

No Matches
 • Adloniant(1)
 • Mudiadau Cymraeg(1)
 • Dysgu Cymraeg(0)
 • Chwaraeon(1)
 • Gwasanaethau Cyhoeddus(0)
 • Corau(1)
 • Cymdeithasau(0)
 • Cyllid(0)
 • Celf a Dylunio(2)
 • Arlwyo(0)
 • Gofal Plant(0)
 • Amrywiol Neu Cyffredinol(0)
 • Iechyd a Harddwch(0)
 • Cartref(0)
 • Technoleg Gwybodaeth(0)
 • Cyfraith ac Ymgynghorwyr(0)
 • Llinellau Ffon Cymraeg(0)
 • Cylchoedd Meithrin(0)
 • Crefydd(0)
 • Ysgolion(0)
 • Cyfieithu(0)
 • Tiwtoriaid(0)
 • Priodas(0)