Jamio Roc a Pop

Pris: £5

Dewch i arbrofi a chreu cerddoriaeth gyda ffrindiau.

2ail Ebrill

10am-2pm

@Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Gellihaf, NP12 3JQ

 

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr
Rhowch eich manylion

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1