Sesiwn Gemau Fideo Uwchradd

Pris: £5

Sesiwn i gwrdd a ffrindiau newydd a chael cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau fideo.

30.07.24

13.08.24

27.08.24

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Gellihaf, NP12 3JQ

Oedran 11+

£5

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau llawn y holl fynychwyr
Rhowch eich manylion

Diwrnod o Ddawns

Diwrnod o ddawns i blant 8+.

Pris: £8

Chwarae Bler

Sesiwn Chwarae Bler i blant 0-6 oed.

Pris: £3

Gweithdy Peintio Sidan Mandala

Sesiwn peintio sidan i blant 8+.

 

Silk painting session for children aged 8+.

Pris: £6

Gweithdy Arwyddion Graffiti

Sesiwn creu arwyddion graffiti i blant 8+.

 

Graffiti sign making session for children aged 8+.

Pris: £6

Sesiwn Colur Creadigol

Sesiwn colur creadigol i blant 8+.

 

Creative make-up session for children aged 8+.

Pris: £6

Cynllun Chwarae Trelyn

Dewch i gael hwyl a sbri yn y gwyliau.

Pris: £1

Sesiwn Gemau Fideo Uwchradd

Cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau fideo.

Pris: £5

Sesiwn Gemau Fideo Cynradd

Sesiwn hwyl yn chwarae gemau fideo amrywiol

Pris: £5

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim

Clwb Darllen

Clwb darllen misol i ddysgwyr lefel canolradd ac uwch.

Pris: Am Ddim

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim