Cyfarfod Cyffredinol Menter Caerffili

Pris: Am Ddim

6:00yh - Bwffe ysgafn i ddechrau/Light buffet to start

Nos Fercher, Tachwedd 22ain - Wednesday, November 22nd

 

Canolfan y Glowyr/Caerphilly Miners Centre, Caerffili, CF83 1BJ

 

Cyfle i glywed am ein gwasanaethau diweddaraf a chael cyfle i drafod datblygiad y Gymraeg yn Sir Caerffili 

 

An opportunity to hear about our latest services and to discuss the development of the Welsh language across Caerphilly County Borough 

 

Cyfieithu ar y pryd ar gael - Simultaneous translation available

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim

Clwb Darllen

Clwb darllen misol i ddysgwyr lefel canolradd ac uwch.

Pris: Am Ddim

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim