Cyfarfod Cyffredinol Menter Caerffili

Pris: Am Ddim

6:00yh - Bwffe ysgafn i ddechrau/Light buffet to start

Nos Fercher, Tachwedd 22ain - Wednesday, November 22nd

 

Canolfan y Glowyr/Caerphilly Miners Centre, Caerffili, CF83 1BJ

 

Cyfle i glywed am ein gwasanaethau diweddaraf a chael cyfle i drafod datblygiad y Gymraeg yn Sir Caerffili 

 

An opportunity to hear about our latest services and to discuss the development of the Welsh language across Caerphilly County Borough 

 

Cyfieithu ar y pryd ar gael - Simultaneous translation available

Diwrnod o Ddawns

Diwrnod o ddawns i blant 8+.

Pris: £8

Chwarae Bler

Sesiwn Chwarae Bler i blant 0-6 oed.

Pris: £3

Gweithdy Peintio Sidan Mandala

Sesiwn peintio sidan i blant 8+.

 

Silk painting session for children aged 8+.

Pris: £6

Gweithdy Arwyddion Graffiti

Sesiwn creu arwyddion graffiti i blant 8+.

 

Graffiti sign making session for children aged 8+.

Pris: £6

Sesiwn Colur Creadigol

Sesiwn colur creadigol i blant 8+.

 

Creative make-up session for children aged 8+.

Pris: £6

Cynllun Chwarae Trelyn

Dewch i gael hwyl a sbri yn y gwyliau.

Pris: £1

Sesiwn Gemau Fideo Uwchradd

Cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau fideo.

Pris: £5

Sesiwn Gemau Fideo Cynradd

Sesiwn hwyl yn chwarae gemau fideo amrywiol

Pris: £5

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim

Clwb Darllen

Clwb darllen misol i ddysgwyr lefel canolradd ac uwch.

Pris: Am Ddim

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim