Ysgol Actio Caerffili

Pris: £30

‘Ysgol Actio’ newydd a fydd yn dechrau ar 25ed o Ebrill, yng Nghanolfan y Glowyr yng Nghaerffili. Prosiect newydd Menter Iaith Caerffili mewn partneriaeth gyda Datblygu’r Celfyddydau Caerffili, i gynnal clwb drama wythnosol i blant oedran 9-11 oed, trwy gyfrwng Gymraeg.

Nos Fawrth

5:45pm-6:45pm

Canolfan y Glowyr, Caerffili, CF83 1BJ

£30 am bloc 6 wythnos

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Clwb Drama Cymraeg

Clwb drama trwy'r cyfrwng Cymraeg.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim