Clwb Cerdded

Pris: Am Ddim

Dewch i ymuno a grwp cyfeillgar o ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg sy'n mwynhau cerdded. Teithiau amrywiol yn wythnosol ar draws Sir Caerffili ac ardaloedd cyfagos pob bore Mercher 10-12pm.

Helfa Drysor Pasg

Helfa Drysor Pasg yn Parc Cwm Darran

Pris: £5

Gemau Fideo

Sesiynau gemau fideo i oedran cynradd

Pris: £5

Ysgol Actio Caerffili

‘Ysgol Actio’ newydd i blant oedran 9-11 oed.

Pris: £30

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim