Yn ystod y tymor ysgol ac yn ystod y gwyliau ysgol rydym yn cynnal gweithgareddau amrywiol ar gyfer plant oedran cynradd i fwynhau, gwneud ffrindiau newydd a defnyddio'r Gymraeg. 

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1