Yn ystod y tymor ysgol ac yn ystod y gwyliau ysgol rydym yn cynnal gweithgareddau amrywiol ar gyfer plant oedran cynradd i fwynhau, gwneud ffrindiau newydd a defnyddio'r Gymraeg. 

Coginio Pasg

Sesiwn Coginio Pasg

Pris: £5

Crefft Pasg

Sesiwn crefft yn creu darlun ar canfas.

Craft session creating a painting on canvas.

Pris: £5

Helfa Drysor Pasg

Helfa Drysor Pasg yn Parc Cwm Darran

Pris: £5

Amser Annibendod

Sesiwn chwarae bler i blant oed 0-6

Pris: £3

Ysgol Actio Caerffili

‘Ysgol Actio’ newydd i blant oedran 9-11 oed.

Pris: £30

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1