Y Fordd i Ddwyieithrwydd 

Mae'r Ffordd i Ddwyieithrwydd yn gynllun dyluniwyd i gefnogi safleoedd blynyddoedd cynnar i gynyddu ei defnydd Iaith. Nod y cynllun hwn yw i ddarparu ddigon o adnoddau ac arweiniad i alluogi safleoedd blynyddoedd cynnar fod yn amgylcheddau cyfoethogi Iaith. 

Mae'r tudalen hwn yn cynnwys nifer o adnoddau i chi ddefnyddio ar hyd eich taith.