Dewisiwch rhwng gweithgareddau Rhieni a Phlentyn, Cynradd, Pobl Ifanc, neu Oedolion.

Dis a Dart - Noson Gemau Cymraeg

Noson gemau fwrdd Cymraeg. 

Pris: Am Ddim

Talent Mewn Tafarn- Noson Gomedi Cymraeg

07/03/2024

 

Noson o Gomedi Cymraeg i godi elw am Ffiliffest 2024.

Pris: £10

Clwb Drama Cymraeg

Clwb drama trwy'r cyfrwng Cymraeg.

Pris: Am Ddim

NOSON GYMDEITHASOL

Siawns i gymdeithasu a sgwrsio trwy gyfrwng Cymraeg. Oedolion yn unig.

Pris: Am Ddim

Swper Gwyl Ddewi

Pris: £35

Jamio Roc a Pop

Pris: £5

Amser Annibendod

Pris: £2

Sesiwn Sgwennu Cartwn

Pris: Am Ddim

Clwb Darllen

Clwb darllen misol i ddysgwyr lefel canolradd ac uwch.

Pris: Am Ddim

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim