Mae Menter Caerffili yn trefnu dosbarthiadau a gweithgareddau wythnosol, misol ac undydd i Oedolion. Mae sawl gweithgaredd i ddysgwyr i gael ymarfer ac i ddatblygu eu Cymraeg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Kira Bissex –to: kirabissex@mentercaerffili.cymru/ 01443 820913

 

Sesiwn Gemau Fideo Uwchradd

Cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau fideo.

Pris: £5

Sesiwn Gemau Fideo Cynradd

Sesiwn hwyl yn chwarae gemau fideo amrywiol

Pris: £5

Ffiliffest 2024

Dewch i fwynhau diwrnod yn llawn perfformiadau, gweithgareddau, bwyd, diod a mwy ar Gaeau Owain Glyndwr, Caerffili.

Pris: Am Ddim

Gig Gwenan Gibbard

Dewch i wrando ar gerddoriaeth Gymraeg gan Gwenan Gibbard.

Pris: Am Ddim

Chwarae'r Chwedlau Caerffili

MAE CHWARAE’R CHWEDLAU YN DRAFEILIO LAWR YR A470 I GAERFFILI !

Pris: £8

Clwb Darllen

Clwb darllen misol i ddysgwyr lefel canolradd ac uwch.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim