Sadyrnau Siarad

Pris: Am Ddim

Cyfle i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill ar ddydd Sadwrn olaf y mis mewn lleoliad gwahanol bob tro. Awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol.

Talent Mewn Tafarn- Noson Gomedi Cymraeg

07/03/2024

 

Noson o Gomedi Cymraeg i godi elw am Ffiliffest 2024.

Pris: £10

NOSON GYMDEITHASOL

Siawns i gymdeithasu a sgwrsio trwy gyfrwng Cymraeg. Oedolion yn unig.

Pris: Am Ddim

Swper Gwyl Ddewi

Pris: £35

Clwb Darllen

Clwb darllen misol i ddysgwyr lefel canolradd ac uwch.

Pris: Am Ddim

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim