Sesiynau Sgwrs

Pris: Am Ddim

Dewch i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.

Pob Dydd Mawrth yn Coffi Vista, Caerffili 10-12:00am

Pob Dydd Iau yn Wetherspoons Coed Duon: 10:30-12:30pm

Gweithdy Creu Dillad Uwchgylchu

Cyfle i greu dilledyn unigryw wedi ei uwchgylchu gyda'r dylunwyr ffasiwn Menna Evans a James Huntcosh dros 4 sesiwn.

Pris: Am Ddim

Gweithdy Creu Macrame

Cyfle i greu addurn Macrame gyda'r dylunydd ffasiwn Menna Evans.

Pris: Am Ddim

Gweithdai Creu Bag Tote

Cyfle i greu bag tote unigryw eich hunain dros 2 sesiwn

Pris: Am Ddim

Clwb Coluro

Cyfle i drio addurno ewinedd a choluro digwyddiadau (festival makeup) yn Gymraeg.

Pris: Am Ddim

Gweithdy Peintio Sidan Mandala

Cyfle i drio peintio Sidan Mandala yn Gymraeg

Pris: Am Ddim

Gweithdai Coginio

Cyfle i ddysgu sgiliau coginio newydd yn Gymraeg

Pris: Am Ddim

Gweithdai Gemau Fideo Haf

Cyfle i chwarae pob math o Gemau fideo yn Gymraeg.

Pris: Am Ddim

Clwb Gemau Fideo

Clwb Gemau Fideo yn Gymraeg i bobl ifanc Blwyddyn 7+

Pris: Am Ddim

Sadyrnau Siarad 2022

Cyfle i gwrdd a dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill yn fisol ar fore dydd Sadwrn.

Pris: Am Ddim

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim