Gemau Fideo

Pris: £5

Sesiynau gemau fideo i oedran cynradd

£5 y sesiwn

@ Swyddfa Menter Iaith Caerffili, Aberbargod, CF81 9FW

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 6 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Helfa Drysor Pasg

Helfa Drysor Pasg yn Parc Cwm Darran

Pris: £5

Gemau Fideo

Sesiynau gemau fideo i oedran cynradd

Pris: £5

Ysgol Actio Caerffili

‘Ysgol Actio’ newydd i blant oedran 9-11 oed.

Pris: £30

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim