Ysgol Actio Caerffili

Pris: £15

‘Ysgol Actio’ newydd a fydd yn dechrau ar y 31ain o Ionawr, yng Nghanolfan y Glowyr yng Nghaerffili. Prosiect newydd Menter Iaith Caerffili mewn partneriaeth gyda Datblygu’r Celfyddydau Caerffili, i gynnal clwb drama wythnosol i blant oedran 9-11 oed, trwy gyfrwng Gymraeg.

Nos Fawrth

5:45pm-6:45pm

Canolfan y Glowyr, Caerffili, CF83 1BJ

£15 am 3 wythnos

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Ysgol Actio Caerffili

‘Ysgol Actio’ newydd i blant oedran 9-11 oed.

Pris: £15

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1