Gweithdy Tecstiliau Llaw

Pris: £36

Dewch i drio amrywiaeth o decstiliau llaw a dysgu mwy am Macrame, ffeltio, brodwaith, crosio a gwehyddu gyda Menna Evans perchennog y cwmni Naturesthreadss.

Cwrs 4 wythnos - 03.10.22-24.10.22

Canolfan y Glowyr, Caerffili, CF83 1BJ

Dyddiadau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Gig Bwncath

Noson yng nghwmni Bwncath ac eraill.

Pris: £4

Gweithdy Tecstiliau Llaw

Cyfle i ddysgu mwy am amrywiaeth o decstiliau llaw gan gynnwys Macrame, ffeltio, brodwaith, crosio a gwehyddu.

Pris: £36

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim