Gweithdy Creu Torch | Wreath Making Workshop | 10.12.22

Pris: £20

Cyfle i greu torch nadolig unigryw eich hunain.  Croeso mawr i blant ac oedolion. 

10. 12. 2022, £20, 13:00-15:00 

Capel Bethel Chapel

Nantgarw road 

Caerffili

 CF83 3FB

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 15 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1