Gweithdy Creu Addurniadau Nadolig | Christmas Decoration Making Workshop | 03.12.2022

Pris: £5

03. 12. 2022, 14:00-16:00 

Canolfan y Glowyr / Caerphilly Miners Centre,

Caerffili,

CF83 1BJ

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 15 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1