Pris: Am Ddim

Sesiwn Lego

Sesiwn Lego

Pris: £5

Gemau Fideo

Sesiwn Gemau Fideo

Pris: £5

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1

Ysgol Actio Caerffili

‘Ysgol Actio’ newydd i blant oedran 9-11 oed.

Pris: £30