Gemau Fideo

Pris: £5

Sesiwn Gemau Fideo

@  Safle Gellihaf, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, NP12 3JQ

Mai 30 May 2023

10:00-12:00 a 12:00-14:00

£5 y sesiwn / Per session

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 4 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Noson Gomedi Stand-Up

Noson Gomedi Stand-Up

Pris: £8

Sesiwn Lego

Sesiwn Lego

Pris: £5

Gemau Fideo

Sesiwn Gemau Fideo

Pris: £5

Clwb Darllen

Clwb darllen misol i ddysgwyr lefel canolradd ac uwch.

Pris: Am Ddim

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim

Ysgol Actio Caerffili

‘Ysgol Actio’ newydd i blant oedran 9-11 oed.

Pris: £30

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim