Clwb Miri

Pris: £1

Dewch i gwrdd a rhieni, gwarchodwyr neu gofalwyr plant eraill. Cyfle i gymdeithasu, chwarae, canu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pob dydd Gwener

10-12pm

Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach

Diwrnod o Ddawns

Diwrnod o ddawns i blant 8+.

Pris: £8

Chwarae Bler

Sesiwn Chwarae Bler i blant 0-6 oed.

Pris: £3

Gweithdy Peintio Sidan Mandala

Sesiwn peintio sidan i blant 8+.

 

Silk painting session for children aged 8+.

Pris: £6

Gweithdy Arwyddion Graffiti

Sesiwn creu arwyddion graffiti i blant 8+.

 

Graffiti sign making session for children aged 8+.

Pris: £6

Sesiwn Colur Creadigol

Sesiwn colur creadigol i blant 8+.

 

Creative make-up session for children aged 8+.

Pris: £6

Cynllun Chwarae Trelyn

Dewch i gael hwyl a sbri yn y gwyliau.

Pris: £1

Sesiwn Gemau Fideo Uwchradd

Cyfle i chwarae amrywiaeth o gemau fideo.

Pris: £5

Sesiwn Gemau Fideo Cynradd

Sesiwn hwyl yn chwarae gemau fideo amrywiol

Pris: £5

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1