Clwb Miri

Pris: £1

Dewch i gwrdd a rhieni, gwarchodwyr neu gofalwyr plant eraill. Cyfle i gymdeithasu, chwarae, canu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pob dydd Gwener

10-12pm

Canolfan Gristnogol Siloh, Ystrad Mynach

Coginio Pasg

Sesiwn Coginio Pasg

Pris: £5

Crefft Pasg

Sesiwn crefft yn creu darlun ar canfas.

Craft session creating a painting on canvas.

Pris: £5

Helfa Drysor Pasg

Helfa Drysor Pasg yn Parc Cwm Darran

Pris: £5

Amser Annibendod

Sesiwn chwarae bler i blant oed 0-6

Pris: £3

Ysgol Actio Caerffili

‘Ysgol Actio’ newydd i blant oedran 9-11 oed.

Pris: £30

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1