Chwarae'r Chwedlau Caerffili

Pris: £8

Am noson, gyda chefnogaeth Menter Iaith Caerffili, mae grwp o gwiars am gynnal cabaret i ddianu chi cyn Pride Caerffili ar y penwythnos! Wedi cyflwyno gan Daniel Huw Bowen, dewch i Ffos Caerffili i weld The Dolls; seren ‘Cabarela;, Miriam Issac; a chyn-fyfyrwyr Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, y frenin drag Jordropper ac eich headliner, y digrifwr Priya Hall!

In collaboration with Menter Iaith Caerffili, The Queer Emporium’s Welsh-language night will be heading to Ffos Caerffili for a night of cabaret including music, dance, drag and stand-up! The line-up features The Dolls; ‘Cabarela’ star, Miriam Issac; and former Ysgol Gyfun Cwm Rhymni students, host Daniel Huw Bowen, drag king Jordropper and your headliner, comedian Priya Hall!

Dyddiadau/Amserau Digwyddiadau:
Mae uchafswm o 10 o fynychwyr fesul archeb
Nodwch enwau'r holl fynychwyr (gan gynnwys chi eich hun os yw'n berthnasol)
Rhowch eich manylion

Sadyrnau Siarad

Dewch i sgwrsio gyda siaradwyr a dysgwyr Cymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar.

Pris: Am Ddim

Sesiynau Sgwrs

Cyfle i gwrdd a siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill - croeso cynnes i bawb

Pris: Am Ddim

Clwb Darllen

Clwb darllen misol i ddysgwyr lefel canolradd ac uwch.

Pris: Am Ddim

Clwb Miri

Clwb wythnosol i rieni a'u plant 0-3 oed i chwarae, cymdeithasu a chael hwyl wrth ddefnyddio'r Gymraeg.

Pris: £1

Clwb Cerdded

Dewch i fwynhau teithiau cerdded amrywiol bob bore Mercher gyda dysgwyr a siaradwyr Cymraeg eraill.

Pris: Am Ddim