Mae hi'n amser chwarae / It's play time

Mae hi'n bwrw glaw / It's raining

Mae hi'n heulog / It's sunny

Mae hi'n oer / It's cold

Allan a ni / Out we go

Bendigedig / Wonderful

Aros dy dro / Wait your turn

Ti sy nesaf / You're next

Barod / Ready?

Dyma ti / Here is

Ble mae / Where is?

Ble mae dy got / Where is your coat?

Ga' i  / Can I have?

Cerddwch / Walk

Cotiau / Coats

Dewch i mewn / Come in

Dewch yma / Come here

Wrth gwrs / Of course