Croeso  / Welcome 

Mae hin amser snac / It is Snack time

Dewch i olchi dwylo / Come wash your hands

Dewch i eistedd Dewch i eistedd / Come and sit

Ble mae / Where is?

Wyt tin hoffi / Do you like

Dwin hoffi / I like

Llaeth neu dwr / Water or milk?

Os gwelwch yn dda / Please

Gai / Can I have

Wrth gwrs / Of course

Blasus / Tasty 

Dyma ti / Here you go

Wedi gorffen  / Finished

Da iawn / Well done

Diolch / Thank you